fbpx

SỰ KIỆN LẬP MỤC TIÊU 2019 CỦA BAMBOO REALTY

” Mục tiêu giống như nam châm. Chúng sẽ hấp dẫn những thứ khiến chúng trở thành hiện thực. ”
~ Tony Robbins ~

Lập mục tiêu, quyết định điều mình muốn, viết nó xuống, thường xuyên xem lại nó, và mỗi ngày lại làm điều gì đó để tiến gần với những mục tiêu trên, đó là cách mà các chiến binh BAMBOO REALTY chạm đến thành công.

Sự kiện " Tổng kết 2018, mục tiêu 2019" của Nhà Đại Phát được tổ chức tại không gian tầng Eon 51, toàn nhà Bitexco

Đầu tiên,chúng tôi có một lý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, tìm kiếm những tiềm lực thiết yếu để đạt được mục tiêu như tri thức, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, dồn tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó bằng sự kiên định, ĐỀU ĐẶN mỗi ngày.

Chiến binh Nhà Đại Phát đặt bút lập mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.