2 05, 2019

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

By |2019-05-02T07:47:12+00:00Tháng Năm 2nd, 2019|Tuyển dụng|

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyển dụng gồm lập kế hoạch tuyển dụng. - Tìm kênh tuyển dụng, đăng tuyển, lọc xét hồ sơ, phỏng vấn và trực tiếp phỏng vấn, [...]